Zum Inhalt springen

De cyber verzekering van de VGH Thomas Müller

Overkoepelende service en kosten

De cyber verzekering van de VGH biedt snelle onbureaucratische hulp in het geval van cyber schade door een 24/7 telefoondienst. Bovendien nemen wij de kosten over voor:

 • Forensische schadebeoordeling en reparatiediensten,
 • Het wettelijk verplicht melden van datalekken, waaronder het in gebruik nemen van een callcenter,
 • Crisismanagement- en PR-maatregelen na een IT-beveiligingsincident,
 • Technisch en juridisch advies in geval van cyberafpersing,
 • Diensten voor het bewaken van creditcards,
 • Telefoon hacken.

Persoonlijke cyber schade

Cyber aansprakelijkheidsverzekering

Wij dekken de kosten die u maakt na een IT-beveiligingsincident voor het herstel van gegevens, systemen en netwerk. Ook de terugbetaling van contractuele boetes wegens niet-nakoming van contractueel verschuldigde leverings- en acceptatieverplichtingen is verzekerd.

Bescherming tegen aansprakelijkheidsclaims die door uw klanten of zakenpartners tegen u worden ingediend in het kader van een cyberaanval op uw bedrijf. De VGH cyber verzekering dekt bij:

 • schadeclaims van derden, bijvoorbeeld als gevolg van het doorsturen van een geïnfecteerde e-mailbijlage naar uw klanten,
 • schending van wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en
 • nalatige openbaarmaking van bedrijfsgeheimen en bedrijfsgeheimen van derden met digitale middelen.

Bedrijfsuitval door cyber schade

Bedrijfsschade door cybermisbruik

Cyber rechtsbijstand

Cyber Plus

Cyber preventie

Er wordt een verzekering geboden voor bedrijfsonderbrekingen en productieverliezen als gevolg van een cyberaanval. In geval van een claim wordt na acht uur een dagvergoeding voor maximaal zes maanden betaald. Extra kosten worden ook vergoed als u bijvoorbeeld IT-apparatuur moet huren of extra uitzendkrachten moet inhuren in geval van een schadegeval.

Bescherming tegen de financiële gevolgen van financiële verliezen die u rechtstreeks lijdt:

 • persoonlijke schade door derden zoals misleiding, neppresident, cyberspionage,
 • persoonlijke schade veroorzaakt door vertrouwenspersonen, bijv. verduistering of fraude,
 • Schade aan derden veroorzaakt door vertrouwenspersonen, bijv. afwikkeling van rechtsvorderingen tot schadevergoeding door derden,
 • Ongeoorloofd gebruik van IT-systemen voor het minen van cryptocurrencies,
 • Verraad of verspreiden van bedrijfs- en bedrijfsgeheimen.

Juridische cyberbescherming omvat zowel telefonisch juridisch advies van een advocaat als een eerste persoonlijk advies van een advocaat als er inbreuk op het auteursrecht op internet is gepleegd.

Daarnaast krijgt u in de volgende gevallen financiële bijstand als u vorderingen tot schadevergoeding of voorlopige voorziening wilt afdwingen:

 • Reputatieschade op het internet,
 • Misbruik van identiteit,
 • Misbruik van creditcards, betaalpassen of andere betaalpassen bij het betalen op internet.

Daarnaast is er onze cyberstrafrechtelijke rechtsbescherming. Dit geldt als u op internet wordt beschuldigd van een strafbaar feit of als u aangifte wilt doen wegens reputatieschade of misbruik van identiteit op internet.

 

Overname van de kosten voor:

 • Bedrijfsschade als uw gegevens in een cloud zijn opgeslagen en deze uitvalt,
 • het herstel van operationele hardware na een cyberincident,
 • Systeemverbeteringen die nodig zijn om het beveiligingsgat te dichten dat wordt uitgebuit in geval van schade,
 • de vergoeding wanneer technisch herstel niet mogelijk is.

Wij bieden u toegang tot preventiediensten in de vorm van opleidingen op het gebied van IT-beveiliging en gegevensbescherming:

 • Opstellen van een cybernoodplan,
 • Geautomatiseerde Darknet Scanner voor uw bedrijfsgegevens,
 • Phishing Simulator.
Consent Management Platform von Real Cookie Banner