Goed verzekerd in Duitsland!

Uw verzekeringsadviseur voor als u werkt in Duitsland! 

Meer →


Neuenhaus Advies

Alle verzekeringen voor
wonen in Duitsland

Meer →

Neuenhaus Advies

Alle verzekeringen voor uw bedrijf in Duitsland

Meer →

Neuenhaus Advies

Goed verzekerd in Duitsland!

Meer →

Neuenhaus Advies

Ook voor goede
aanvullende verzekeringen

Meer →

Wat is de looptijd van verzekeringen in Duitsland en kan ik deze zo opzeggen?

Over het algemeen hebben de meeste verzekeringen een looptijd van 3 tot 5 jaar met een opzegtermijn van 3 maanden. De autoverzekering vormt hierop een uitzondering, deze loopt meestal per kalenderjaar en is per jaar opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand. Verzekeringen lopen verder stilzwijgend verder wanneer u deze niet opzegd. U heeft tevens het recht om verzekeringen op te zeggen wanneer tussentijds de premie wordt verhoogd, de voorwaarden worden gewijzigd of in bepaalde gevallen na een schade-claim.